Jaká by měla být laktační poradkyně

15.02.2017

"Kdo je podle mne laktační poradkyně. ... Děkuji za toto sdílení a podporu Míše Topinkové (přirozené kojení).

• žena, která naslouchá druhým ženám...

• žena, která je respektuje...

• neví všechno nejlíp, ale při každém setkání se učí...

• nešíří polopravdy, pravdy a zaručené rady, ale podporuje ženu i její dítě ve vlastních kompetencích...

• ví, že nejlepším odborníkem na své dítě je jeho máma...

• neříká: "musíte, nesmíte, dělejte", ale citlivě vede ženu k vlastní podstatě...

• žena, která maminkám nedá najevo "já vás to naučím", ale která sebejistě předá - umíte všechno, máte to v sobě, věřte sobě i svému děťátku...

• je trpělivá, má dostatek času a ochotně se s ženou setká znovu a znovu, protože ví, že podpořit nelze rychle "zaručenou účinnou" radou, ani pomůckou...

• je to žena, která v žádném případě není při setkání autoritou, nevytváří tento pocit v klientce - ženě a ani jej neživí sama v sobě...

• je diskrétní a mlčenlivá, nevypráví ve společnosti fascinující příběhy žen z okolí...

• nenabízí náhražky, pomůcky, nesmysly, neboť si je plně vědoma toho, že co žena i děťátko potřebují - již mají...

• ví, že by nebyla vlastně vůbec třeba, kdyby se v rodinách i celé společnosti předávaly pozitivní zkušenosti, kdyby se těhotenství, porod, kojení a vlastně i mateřství nevpletlo mezi NEMOCnice...přesto neříká ženám "kdybyste tak byste".... protože ví, že tím docílí snad jen výčitek a dalšího oslabení kompetencí...

• Má ráda a umí respektovat všechny ženy, nedělá rozdíly, ale všem přeje prožít šťastné chvíle se svým děťátkem, protože ví, že každý má jinou cestu a děkuje každý den za to, že ta její cesta vedla k podpoře žen v překrásných vskutku zázračných dnech, týdnech, měsících a rocích...

• nesrovnává jednotlivé ženy, ani děti, ale respektuje jedinečnost a rozdíly...

• je to člověk nehodnotící, s otevřeným srdcem a skutečným zájmem o danou ženu, protože ví, že jedině tak může být připravená..."